Trwa rekrutacja na XXIV edycję studiów w roku akademickim 2022/2023

Zapraszamy
Sprawdź warunki rekrutacji

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów online trwa do 15 listopada 2022 r. – są jeszcze wolne miejsca

Gorąco zapraszamy!!!

Studia rozpoczynają się 19 listopada 2022 r. – jest już zebrana liczna grupa studentów

Komunikat 1: Użytkownicy smartfonów, którzy są na stronie głównej studiów podyplomowych, chcąc wejść do innych zakładek strony internetowej muszą kliknąć u góry ekranu w znaczek Menu, na którym znajdują się trzy małe kreseczki. Po kliknięciu znaczka Menu pojawią się nazwy zakładek/ podstron, na które należy kliknąć, aby do nich wejść i pozyskać więcej informacji o studiach. Przykładem zakładek może być: program studiów, rekrutacja i czesne, terminy zjazdów, wykładowcy, opinie o studiach, regulamin studiów, galerie zdjęć, jak również kontakt.

Komunikat 2: Zajęcia dydaktyczne na Podyplomowych Studiach Bankowości i Finansów w roku akademickim 2022/2023 będą prowadzone zdalnie/ online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wybór modelu kształcenia na odległość podyktowany jest względami zdrowotnymi studentów – prawdopodobnie na jesieni wystąpi wysoki poziom zagrożenia epidemicznego pandemią COVID-19. Dodatkowo, zaletami studiowania online jest wygoda (brak dojazdów do SGGW), niższe koszty oraz możliwość studiowania z każdego miejsca w Polsce. Z doświadczeń lat 2020-2022 wynika, że poziom nauczania w systemie zdalnym/ online jest porównywalny jak w systemie stacjonarnym. Obsługa platformy Microsoft Teams jest bardzo prosta i wygodna dla studentów. Krótki instruktaż w tym zakresie będzie przeprowadzony przed rozpoczeciem nowej edycji studiów. Z platformy tej mogą korzystać studenci o małych, średnich lub dużych kompetencjach informatycznych. Proszę się nie obawiać tej formy studiowania, która ma wiele zalet i korzyści dla studentów.

Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Mile widziani są pracownicy banków komercyjnych, banków spółdzielczych, instytucji parabankowych, instytucji administracji publicznej i firm. Studia obejmują 18 przedmiotów i 250 godz. zajęć dydaktycznych odbywających się w ciągu 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Należą do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w bankach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji administracji publicznej. Studia dostarczają słuchaczom szerokiej i szczegółowej wiedzy z zakresu bankowości i finansów. W czasie studiów przygotowujemy słuchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E. Posiadanie tego certyfikatu jest podstawą do uzyskania (bez egzaminu) certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu: polityki pieniężnej, rynków finansowych, prawa bankowego i gospodarczego, rachunkowości bankowej, rachunkowości zarządczej banków, zarządzania aktywami i pasywami banku, analizy finansowej działalności banku, operacji bankowych, kredytów i windykacji należności, ryzyka bankowego, marketingu bankowego, budżetowania w banku, bankowości elektronicznej, rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, finansów międzynarodowych i podatków.

Polecamy również

Podyplomowe Studia Rachunkowości Bankowej
Podyplomowe Studia Bankowości Spółdzielczej

Facebook Twitter Instagram Youtube