Trwa rekrutacja na XXV edycję studiów w roku akademickim 2023/2024

Zapraszamy
Sprawdź warunki rekrutacji

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów online trwa do 13 listopada 2023 r. – są jeszcze wolne miejsca

Gorąco zapraszamy!!!

Studia rozpoczynają się 18 listopada 2023 r. – jest już zebrana liczna grupa studentów

Wszelkie informacje o zapisach na studia podyplomowe są na podstronie/ w zakładce „Rekrutacja i czesne”

Szybkie zapoznanie się ze studiami podyplomowymi – najważniejszymi informacjami (plik do pobrania)

Zaletami studiów podyplomowych są – niskie czesne (3800 zł), szeroki zakres programowy (aż 250 godz. i 18 przedmiotów), możliwość uzyskania certyfikatów EFCB i ZBP, wysokiej klasy wykładowcy/ praktycy z bankowości i finansów (pracownicy SGGW, SGH, UW, NBP, MF, UKNF, KIR i Banków) oraz wysokie oceny studiów

Uwaga

Na smartfonach – zakładki strony internetowej studiów (np. „rekrutacja”, „program”, „kontakt” itd.) są w stopce na dole strony lub w MENU w lewym górnym rogu ekranu – należy przewinąć stronę do góry i kliknąć w trzy kreseczki

Komunikat 1: Zajęcia dydaktyczne na Podyplomowych Studiach Bankowości i Finansów w roku akademickim 2023/2024 będą prowadzone zdalnie/ online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Zaletami studiowania online jest wygoda (brak dojazdów do SGGW), niższe koszty oraz możliwość studiowania z każdego miejsca w Polsce. Z doświadczeń lat 2020-2022 wynika, że poziom nauczania w systemie zdalnym/ online jest porównywalny jak w systemie stacjonarnym. Obsługa platformy Microsoft Teams jest bardzo prosta i wygodna dla studentów. Krótki instruktaż w tym zakresie będzie przeprowadzony przed rozpoczeciem nowej edycji studiów. Z platformy tej mogą korzystać studenci o małych, średnich lub dużych kompetencjach informatycznych. Proszę się nie obawiać tej formy studiowania, która ma wiele zalet i korzyści dla studentów.

Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Mile widziani na studiach są pracownicy banków komercyjnych, banków zrzeszających, banków spółdzielczych, instytucji parabankowych, instytucji administracji publicznej i firm. Zapraszmy również osoby, które ukończyły studia nieekonomiczne, a chcą się przekwalifikować i pracować w bankach lub firmach, czy instytucjach publicznych w działach finansowych. Studia obejmują 18 przedmiotów i 250 godz. zajęć dydaktycznych odbywających się w ciągu 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Należą do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w bankach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji administracji publicznej. Studia dostarczają słuchaczom szerokiej i szczegółowej wiedzy z zakresu bankowości i finansów. W czasie studiów przygotowujemy słuchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E. Posiadanie tego certyfikatu jest podstawą do uzyskania (bez egzaminu) certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu: polityki pieniężnej, rynków finansowych, prawa bankowego i gospodarczego, rachunkowości bankowej, rachunkowości zarządczej banków, zarządzania aktywami i pasywami banku, analizy finansowej działalności banku, operacji bankowych, kredytów i windykacji należności, ryzyka bankowego, marketingu bankowego, budżetowania w banku, bankowości elektronicznej, rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, finansów międzynarodowych i podatków.

Polecamy również

Podyplomowe Studia Rachunkowości Bankowej
Podyplomowe Studia Bankowości Spółdzielczej

Facebook Twitter Instagram Youtube