Trwa rekrutacja na XXIV edycję studiów w roku akademickim 2022/2023

Zapraszamy
Sprawdź warunki rekrutacji

O studiach

Cele utworzenia studiów podyplomowych

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bankach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Studia te umożliwiają pogłębienie przez słuchaczy posiadanej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu bankowości i finansów. Ważnym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, uznawanego przez wszystkie banki Unii Europejskiej. Posiadanie certyfikatu ECB EFCB 3E jest podstawą do uzyskania bez egzaminu certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich.

Adresaci studiów podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Szczególnie mile widziani są pracownicy banków komercyjnych, banków spółdzielczych, instytucji parabankowych, instytucji administracji publicznej i firm.

Zasady naboru na studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier lub magister). Studia trwają dwa semestry. Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się według kolejności zgłoszeń. Więcej na temat zasad rekrutacji w zakładce rekrutacja i czesne.

Wiedza i umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu: polityki pieniężnej, rynków finansowych, prawa bankowego i gospodarczego, rachunkowości bankowej, rachunkowości zarządczej banków, zarządzania aktywami i pasywami banku, analizy finansowej działalności banku, operacji bankowych, kredytów i windykacji należności, ryzyka bankowego, marketingu bankowego, budżetowania w banku, bankowości elektronicznej, rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, finansów międzynarodowych i podatków.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Kierownikowi studiów, jak również wykładowcom zależy na wysokim poziomie nauczania i prestiżu studiów, jak również wysokiej zdawalności na egzaminie „Europejski Certyfikat Bankowca 3 E. Na studiach słuchacze nie przygotowują pracy dyplomowej.

Organizacja studiów podyplomowych

Studia są prowadzone na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie. W roku akademickim 2022/2023 wszystkie zajęcia dydaktyczne będą się odbywały zdalnie/ online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Studia trwają dwa semestry i obejmują 250 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia). Odbywają się co 2 tygodnie w godzinach 900-1725 w ramach 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby słuchaczy. W takich sytuacjach kandydat na studia podyplomowe otrzymuje zwrot opłaty wpisowej.

W następnych latach akademickich planuje się stacjonarny tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych. Osoby spoza Warszawy za dodatkową opłatą będą mogły nocować w pokojach Hotelu Ikar należącego do SGGW (mapa kampusu). Poniżej dane kontaktowe:

Hotel Ikar dysponuje:

Podane stawki są ulgowe i przysługują wszystkim słuchaczom studiów podyplomowych SGGW. Każdy pokój posiada dostęp do Internetu. Pokoje jednoosobowe wyposażone są w telewizor. Na parterze budynku jest Bar Dedal, który serwuje gościom śniadania, obiady i kolacje. W budynku 23 (tam, gdzie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne) jest bar, oferujący szeroki zakres dań kuchni polskiej (mapa kampusu).

Facebook Twitter Instagram Youtube